Công ty CP May và Thương mại Quảng Trị (LAOBAO)

Tên Công ty: Công ty CP May và Thương mại Quảng Trị
Địa chỉ: Số 79 Lê Duẩn, Phường 1, TT Quảng Trị, Quảng Trị.

Điện thoại: 84-233 - 3664137/ 3880545          Fax: 84-233 – 3664135

Email: maylaobao@yahoo.com         

Giám đốc: Le Ba Son                           

Tổng số lao động : 315                                   Năm thành lập: 2003

Sản phẩm chính: Overcoats; Trousers; Polo/T-Shirts; Sport Wears

Năng lực: 2,000,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: US, EU, ASEAN