Công ty TNHH May mặc Vjone

Tên Công ty: Công ty TNHH May mặc Vjone.
Địa chỉ: Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84- 227 -3898643                            Fax: 84- 227 -3898641                

Giám đốc: Jun Yung Chul                    

Tổng số lao động: 1,200                                            Năm thành lập: 1998

Sản phẩm chính: Trousers

Năng suất: 4,400,000 pcs/year