Công ty CP Sợi Trà Lý

Tên Công ty:  Công ty cổ phần Sợi Trà Lý
Địa chỉ: 128 Lê Quý Đôn, Tiền Phong, Tp Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại: 84-227-3831580                            Fax: 84-227-3834830

Giám đốc: Đỗ Thị Đông                       

Tổng số lao động: 500                                   Năm thành lập: 1978

Sản phẩm chính: Cotton Yarn

Năng lực: 3,000 tons/year

Thị trường xuất khẩu: Korea

Certificate: ISO 2001