Công ty CP Đay & kinh doanh tổng hợp Thái Bình

Tên Công ty: Công ty CP Đay & kinh doanh tổng hợp Thái Bình.
Địa chỉ: Số 293 Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình.

Điện thoại : 84- 227 -3831667                            Fax: 84- 227 -3841281

Giám đốc: Pham Xuan Huyen              

Tổng số lao động : 221                                   Năm thành lập: 2005

Sản phẩm chính: Jute

Năng lực: 1,500 tons/year

Thị trường xuất khẩu: Trong nước