Công ty CP đầu tư XNK Thăng Long (THALOGATE)

Tên Công ty: Công ty CP đầu tư XNK Thăng Long
Địa chỉ: Km 3+500, Hùng Vương, Phú Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại : 84- 227- 3834219                           Fax: 84- 227 - 3837239            Website: www.thalogate.com.vn

Giám đốc: Vu Thi Tha                         

Tổng số lao động: 1,800                                Năm thành lập: 2002

Sản phẩm chủ yếu: Overcoats; Sport Wears

Năng lực: 5,000,000 pcs/ year

Thị trường xuất khẩu: EU, Korea, Japan, USA

Chứng chỉ: WRAP, ISO 9001-2000, SA 8000