Công ty cổ phần May Xuất Khẩu Thái Bình (THABIGA)

Tên Công ty: Công ty CP May Xuất Khẩu Thái Bình.
Địa chỉ: Số 128 Lê Quý Đôn, Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84- 227-3831695, 0227-3831645     Fax: 84-227-3838308

Website: www.thabiga.com.vn

Giám đốc: Tô Xuân Hưng                   

Tổng số lao động: 1,100                                Năm thành lập: 1968

Sản phẩm chính: Overcoats;Trousers

Năng lực: Jackets: 900,000 pcs/year; Trousers: 500,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: EU, USA, Japan