Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tỉnh Thái Bình (UNIMEX THAI BINH)

Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tỉnh Thái Bình.
Địa chỉ: Số 1 Hai Bà Trưng, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 84-227-3730760                            Fax: 84-227-3731722

Email: unimextb@hn.vnn.vn             

Giám đốc: Nguyễn Công Trí                

Tổng số lao động: 520                                   Năm thành lập: 1959

Sản phẩm chính: Overcoats;Trousers; Sport Wears

Năng lực: Jackets: 200,000 pcs/year; Trousers: 100,000 pcs/year; Sport wear: 60,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: EU, USA