Công ty cổ phần Dệt Sợi Đam San (Damsan JSC)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt Sợi Đam San.
Địa chỉ: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại : 84-227-3643998                            Fax: 84-227-3642312

Tổng số lao động: 700                                   Năm thành lập: 2006

Sản phẩm chính: Yarn & Fiber; Towel

Năng lực: Yarn: 10,000MT/year, Cotton Towel:1500MT/year

Thị trường xuất khẩu: China, Japan

Certificate: ISO 9001