Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân

Tên Công ty: Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân.
Địa chỉ: Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại : 84- 227– 3845305                          Fax: 84- 227 – 3845305

Website: www.fortex.com.vn

Tổng số lao động : 600                                   Năm thành lập: 2006

Sản phẩm chính: Yarn & Fiber

Năng lực : 110,000 spindles with a production of 1,600 tons / month

Thị trường xuất khẩu: South Korea , Turkey, USA, China , Taiwan

Certificate: ISO 9001:2008; ERP SAP