Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định.
Điện thoại: 0228. 3944999   Fax: 0228. 3943666
Sản phẩm chính: Woven tops, blouses, Knit jacket, Hoodies, Basic fashion knit tops