Công ty cổ phần Thúy Đạt

Tên Công ty: Công ty CP Thúy Đạt
Địa chỉ: Lô C1-6, L1, L3, Đường D3, KCN Hòa Xá, Nam Định, Nam Định.

Điện thoại: 84–350–3676311; 84-350-3676310        Fax: 84–350–3865281

Website: www.thuydat.com.vn

Tổng số lao động: 215                                   Năm thành lập: 1989

Sản phẩm chính: Towel                           Năng lực: Towel: 2,400 tons/year

Thị trường xuất khẩu: Japan, Korea, Taiwan

Certificate: ISO 9001-2000