Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex (VINATEX VC)

Tên : Trường Cao đẳng nghề kinh tế - ký thuật Vinatex.
Địa chỉ: Số 6 Hoàng Diệu, TP Nam Định, Nam Định.

Điện thoại : 84–228–3849464                         Fax: 84– 228 –3842319

Website: http://www.vinatex.edu.vn


Sản phẩm chính: Training in Garment & Textile Technique, Design