Công ty CP Thời trang Thể Thao chuyên nghiệp Giao Thủy (PRO SPORTS)

Tên Công ty: Công ty CP Thời trang Thể Thao chuyên nghiệp Giao Thủy.
Địa chỉ: Khu 4A. Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định.

Điện thoại: 84- 228 -3738888                          Fax: 84- 228 -3730588

Website: http://pro-sports.com.vn

Tổng số lao động: 1,800                                Năm thành lập: 2009

Sản phẩm chính: Sport Wears                 Năng lực: 2,500,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: USA, Japan, EU

Certificate: ISO 2001 - 2008