Công ty cổ phần TCE Vina Denim (TCE)

Tên Công ty: Công ty cổ phần TCE Vina Denim
Địa chỉ: Lô S6+S7, KCN Hòa xá, Mỹ Xá, Nam Định.

Điện thoại: 84-350-3677025                          Fax: 84-350-3677024               Website: http://tcedenim.com

Tổng số lao động: 500                                   Năm thành lập: 2014

Sản phẩm chính: Weaving

Năng lực: 30,000,000 yd/year

Thị trường xuất khẩu: 50%USA, 20%Japan, EU, Korea