Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN bảo Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh.
Địa chỉ: Lô L1, Đường D 1,  KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Nam Định.

Điện thoại: 84-228-8622666                          Fax: 84-228-3821666

 Website: www.baominhip.vn

Tổng số lao động: 80                                     Năm thành lập: 2007

Sản phẩm chính : Industrial Infrastructure

Capacity: 150 ha