Công ty CP May Nam Định (NAGACO)

Tên Công ty: Công ty CP May Nam Định.
Địa chỉ: Lô H 1+H 5, Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, TP Nam Định, Nam ĐỊnh.

Điện thoại: 84-350-3849 627/ 3842 654        Fax: 84-350-3849451           

Website: www.nagaco.com

Tổng số lao động: 1,300                                Năm thành lập: 1960

Sản phẩm chính: Men Shirt;Overcoats;Trousers;Swimming Wears

Năng lực: Shirt: 1,000,000 pcs/year; Trousers: 1,500,000 pcs/year; Jacket: 50,000 pcs/year; Swimming wear: 1,000,000 pcs/year

Thị trường xuất khẩu: USA, Canada, EU, Korea