Công ty cổ phần May Kinh Bắc

Tên Công ty: Công ty cổ phần May Kinh Bắc
Địa chỉ: KCN Cầu Giát, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 84-351-832625                            Fax: 84-351-3832626       Website: www.kinhbacfashion.vn

Giám đốc: Nguyễn Văn Út               

Tổng số lao động: 700                                   Năm thành lập: 2010

Sản phẩm chính: Trousers

Thị trường xuất khẩu: EU, USA, Korea