Cty CP May Xuất khẩu Long An

Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn những yêu cầu của khách hàng.
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Long An theo phương châm:
“                      Làm đúng ngay từ đầu.
Chất lượng sản phẩm là sự sống còn và phát triển không ngừng của Công ty                                                   ”

Điều đó có nghĩa là:
Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm may đạt chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Giá cả cạnh tranh, giao hàng đúng thời hạn.