Công ty CP Garmex Sài Gòn

Lịch Sử

Được thành lập vào năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon (Garmex Saigon js) khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh. Lúc đầu Công ty được gọi là Liên hiệp Các Xí nghiệp May Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị chủ quản quản lý một số lượng khá lớn các xí nghiệp may xuất khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2004, Garmex Saigon js được cổ phần hóa. Năm 2006, Garmex Saigon js niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã số chứng khoán là GMC. Garmex Saigon js đặt trụ sở chính tại 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2006, Garmex Saigon js niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã số chứng khoán là GMC. Garmex Saigon js đặt trụ sở chính tại 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, Garmex Saigon js có 2 xí nghiệp trực thuộc gồm Xí nghiệp May An Nhơn và Xí nghiệp May An Phú đều tọa lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để mở rộng năng lực sản xuất, Garmex Saigon js đã đầu tư xây dựng Công ty May Tân Mỹ trên một khu đất rộng 50.000 m2, đặt tạiCụm Công nghiệp Hắc Dịch, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiếp tục chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh từ các hiệp định thuơng mại giữa Việt Nam với các nuớc trong và ngòai khu vực, Garmex Saigon đã hợp tác với Blue Exchange (chuỗi cửa hàng thời trang phổ biến tại Việt Nam) thành lập Công ty TNHH May Saigon Xanh vào năm 2012, để tiếp theo đó lại hình thành thêm hai đơn vị trực thuộc - Blue Saigon LLC đặt trụ sở tại Los Angeles, California (Mỹ) và Xí nghiệp May Hà Lam họat động tại Quảng Nam. Blue Saigon LLC (Mỹ) đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng từ Mỹ để sản xuất tại Xí nghiệp May Hà Lam, thực hiện chiến luợc ...bán hàng trực tiếp cho khách hàng Mỹ theo phuơng thức ODM (thiết kế thành phẩm để bán cho khách hàng)

Thị trường xuất khẩu chính của Garmex Saigon js là EU, Mỹ và Nhật Bản với 3 khách hàng lớn là Decathlon (Pháp), New Wave (Thụy Điển) và Columbia (Mỹ)

Ngoài hoạt động sản xuất xuất khẩu hàng may mặc được xác định là năng lực lõi mang lại lợi nhuận chủ yếu, Garmex Saigon js đang tìm kiếm cơ hội phát triển dự án các khu đất thuộc quyền sở hữu, trong đó có Dự án Trung tâm Dịch vụ Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Cao Y Khoa (hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh) tọa lạc tại 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Với số vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ, sau hơn 10 năm họat động, tính đến 2013, Garmex Saigon đã nâng vốn điều lệ lên hơn 106 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu lên 212 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu niêm yết là 8.868.571 do 2.551 cổ đông cá nhân trong nước, 46 cổ đông pháp nhân trong nước, 60 cổ đông cá nhân nước ngoài và 8 cổ đông pháp nhân nước ngoài nắm giữ.

 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Doanh thu
125.04
168.76
223.48
358.25
448.78
380.51
631.19
887.75
1080.70
1250.32
Lợi nhuận trước thuế
10.79
11.84
12.09
17.50
22.09
42.34
40
52.52
61.47
65.07
Vốn điều lệ
22.75
22.75
22.75
46.69
46.69
88.68
88.68
88.68
88.68
106.32
Vốn chủ sở hữu
31.76
34.02
39.51
108.87
112.72
124.24
134.32
162.32
177.06
212.27

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, Garmex Saigon js đã tích cực cải tiến phương pháp điều hành và quản lý sản xuất, áp dụng hệ thống LEAN (lean manufacturing)/JIT để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Thêm vào đó, chính sáchnhân sự lấy NGƯỜI LAO ĐỘNG làm trung tâm khiến người lao động yên tâm trong cuộc sống và công việc, khuyến khích họ gắn bó và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Garmex Saigon js.