Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Product Services Việt Nam (Bureau Veritas Consumer Product Services Vietnam Limited)

Giới thiệu

Bureau Veritas là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Thử nghiệm, Giám định và cấp Chứng nhận - Testing, Inspection and Certification (TIC). Bureau Veritas hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời của tài sản, sản phẩm và cơ sở hạ tầng; đảm bảo chất lượng, giảm chi phí, tăng năng suất và thúc đẩy phát triển bền vững, có trách nhiệm hơn.